3200 سال پیش مرخصی می گرفتند!در دنیای باستان شناسی و موزه های پر از شگفتی، همیشه اثری وجود دارد که مخاطب امروزی را شگفت زده می کند. یکی از برجسته ترین موزه های جهان، کتیبه ای باستانی را در خود جای داده است که نام کارگرانی را که حدود 3200 سال پیش در مصر باستان از کار مرخصی گرفته اند، ثبت کرده است. سابقه طولانی عدم حضور در محل کار به دلیل بیماری. بر اساس شواهد کشف شده، کارفرمایان مصر باستان تعداد روزهایی که کارمندان در محل کار خود حاضر نمی شدند را روی یک کتیبه ثبت می کردند. کتیبه ای در مجموعه «موزه بریتانیا» که متعلق به 1250 سال قبل از میلاد است نگهداری می شود، این کتیبه نشان می دهد که مصریان چگونه باستانی بین کار و زندگی روزمره تعادل ایجاد می کردند. بر روی این کتیبه نام 40 کارمند درج شده و در مقابل نام آنها تعداد روزهایی که در محل کار حاضر نشده اند با دلایلی مانند بیماری و مسائل خانوادگی درج شده است. این کتیبه نوعی «استراکون» است که با استفاده از سنگ آهک ساخته شده است و بر روی آن کلماتی با خط «هیراتیکی» با جوهر قرمز و سیاه نوشته شده است. در این کتیبه روزهایی که کارمندان در محل کار نبودند با ذکر ماه ذکر شده و روز به این صورت “چهارمین ماه زمستان، روز 24” نوشته شده است. در این روز بود که کارگری به نام «پناب» به دلیل مریض بودن مادرش سر کار حاضر نشد. سایر کارمندان به دلیل مریض بودن در محل کار حضور نداشتند. یکی از کارمندان به نام هاینفر به دلیل درد چشم مدام مرخصی می گرفت و کارمند دیگری به نام سبا به دلیل گزش عقرب در محل کار غایب بود. برخی از کارگران نیز برای شرکت در مراسم مومیایی بستگان خود در محل کار حاضر نشدند. برخی از دلایلی که بر روی این کتیبه برای عدم حضور در محل کار نوشته شده است برای محققین قابل توجه و برای مردم امروز عجیب بوده است، مانند عدم حضور. در محل کار به دلیل «فرآوری نوشیدنی» یا «عادت ماهانه فرزند یا همسر». در یک طرف کتیبه در مجموع 24 سطر و در طرف دیگر 21 سطر وجود دارد. در هر طرف کتیبه نام 40 نفر نوشته شده است. تاریخ ها به صورت افقی با جوهر سیاه نوشته می شوند و دلیل غیبت هر فرد با رنگ قرمز در بالای اکثر تاریخ ها مشخص شده است.

دیدگاهتان را بنویسید