15 خانه تاریخی ارگ بم به مرکز مسکونی تبدیل می شودمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: طرح تبدیل خانه های تاریخی ارگ بم به هتل و مرمت و اسکان 15 خانه تاریخی ارگ را داریم. وی در جلسه کارگروه گردشگری استان کرمان اظهار کرد: آثار تاریخی و ارزشمند زیادی در کرمان داریم که برخی از آنها ثبت ملی شده اند اما برخی واجد شرایط هستند، دسترسی به صاحبانشان سخت است و تنها مانده اند. سال ها. فهالی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مرمت آثار تاریخی این بنا گفت: ساخت و ساز به بناهای ثبتی داده نمی شود اما متاسفانه برخی از مالکان تصور می کنند در صورت متروکه شدن و تخریب بنا می توانند آن را تخریب و بنای جدید بسازند. یکی make استان گفت: در دو سال گذشته کاروانسرای وکیل کرمان به هتل تبدیل شد و موزه سیم و طلا افتتاح شد و حمام ارحیم خان و مجموعه وزیری افتتاح شد و ارگ در حال احیاء است و می مانیم. و نور و صدا ایجاد می شود و درب ارگ ​​قدیم در شب های دیگر بسته می شود و لازم است همه در این زمینه همکاری کنند. سید مهدی قویدل معاون کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: گردشگری در استان کرمان مورد بی توجهی قرار گرفته و مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی که این استان بهشت ​​میراث فرهنگی و دارای پیشینه تاریخی است. باید مورد توجه قرار گیرد. باید چاره ای اندیشیده شود و توجه به این حوزه استان کرمان را به قطب گردشگری جهانی تبدیل می کند. وی افزود: در قانون حمایت از احیای بافت های تاریخی یک سری تکالیف برای نهادها ایجاد شده و باید اجرا شود و می توان با بناهایی که مالکان می خواهند عمدی تخریب کنند، اقدام کرد. از طریق دادستانی

دیدگاهتان را بنویسید