گزارش اقماری گردشگری نقشه راه سیاست کلانیکی از اعضای پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: حساب ماهواره گردشگری با درصد خطا می گوید که آیا گردشگری در ایران مهم است و ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر، در واقع این حساب به سیاست های کلان و برنامه ریزی خرد جهت می دهد. به گزارش «دنیای سفر»، جواد براتی در گفت وگو با ایسنا درباره حساب ماهواره گردشگری اظهار کرد: در دنیا در هر زمینه ای آمار، اطلاعات و داده هایی وجود دارد. اقتصاد مهمترین بخش و یکی از بخش های کلیدی است. بنابراین از همان ابتدا که بانک مرکزی در ایران شکل گرفت، حساب های اقتصادی تهیه شد. تهیه این آمار از طریق سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول به کشورها دیکته می شود و چارچوبی برای آمار در هر بخش مشخص می شود. . هتل ها، رستوران ها، دفاتر خدمات مسافرتی و … هر کدام کد جداگانه ای در آمار اقتصادی دارند و این موارد شامل کل صنعت گردشگری نمی شود. براتی با بیان اینکه صنعت گردشگری در بسیاری از بخش ها نهفته است، گفت: صنعت گردشگری فقط یک خدمت نیست. صنعت خدماتی محسوب می شود اما گردشگری فراتر از این است و به حوزه حمل و نقل، تفریح ​​و سرگرمی، درمان و آموزش نیز مربوط می شود. برخی از موارد ذکر شده مربوط به گردشگری و بخشی دیگر مربوط به مردم همان منطقه است. وی بیان کرد: تفکیک سهم هر بخش در گردشگری کار آسانی نیست و در عین حال برای برنامه ریزی صحیح در این حوزه به آمار دقیق نیاز است. در سال 2000 سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گردشگری چارچوبی برای تهیه حساب های اقتصاد گردشگری ایجاد کردند که تحت عنوان حساب های اقماری گردشگری به همه کشورها اعلام شد. حساب ماهواره گردشگری برای شناسایی نقش و جایگاه گردشگری در کل اقتصاد ایران ضروری است و با استفاده از آن می توان تاثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد را تحلیل و برای آینده برنامه ریزی کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورها و همه کشورهایی که صنعت گردشگری در آنها اهمیت دارد، حساب ماهواره گردشگری را تهیه کرده اند. گردآوری حساب ماهواره گردشگری در 10 جدول. براتی درباره ساختار حساب ماهواره گردشگری توضیح داد: حساب ماهواره گردشگری 10 جدول دارد که چهار جدول آن جدول است. مربوط به مصرف است و در هر جدول 12 فعالیت وجود دارد. به عنوان مثال در زمینه اقامت به چند نوع اقامتگاه تقسیم می شود: هتل، آپارتمان، مسافرخانه، خانه دوم، خانه شخصی، منزل اقوام و …. جزئیات بیشتر می شود. سوغاتی ها، فروشگاه ها و جاذبه هایی که سرگرمی بخشی از آنهاست نیز از دیگر قسمت های این میزها هستند. یک کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری گفت: تمامی 12 فعالیتی که در چهار جدول اول بررسی می شود در یک جدول در خصوص گردشگران داخلی و جدول دیگری قرار گرفته است. برای گردشگران خارجی بررسی می شود. جدول دیگری نیز آمار سفرهای ایرانیان به خارج از کشور را نشان می دهد. وی گفت: در 2 جدول ارزش افزوده محاسبه و بررسی شده است. این 2 جدول به هزینه های گردشگری در مقصد نمی پردازد و درآمد و ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش های مختلف این صنعت مانند هتل ها و رستوران ها را بررسی می کند. در این جداول حدود 14 فعالیت به تفکیک گردشگران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. براتی تصریح کرد: یک جدول تعداد شاغلان و وضعیت اشتغال در این حوزه را نشان می دهد و جدول دیگری تعادل بین ارزش افزوده و مصرف را بررسی می کند. یکی از جداول نیز به داده های کمی مانند ضریب اشغال هتل، آمار دفاتر خدمات مسافری و … می پردازد که قسمت های این جدول بر اساس هر کشور متفاوت است. وی ادامه داد: همه کشورها نمی توانند تمام جداول حساب ماهواره گردشگری را تهیه کنند زیرا محدودیت های داده و آماری دارند. مثلا ترکیه هفت میز آماده می کند. برخی از اطلاعات نیاز به آمار جداگانه ای دارند که در برخی کشورها در دسترس نیست. چهار جدول اول و جدول دوم ارزش افزوده از جمله الزامات حساب ماهواره است. اکانت ماهواره گردشگری برای اولین بار در ایران تهیه می شود. 2 سال پس از اعلام حساب ماهواره گردشگری از سوی سازمان ملل به همه کشورها، ایران شروع به تهیه آن کرد. چندین سال طول کشید تا نیازها بررسی و از حساب ماهواره شناختی به دست آمد. وی بیان کرد: تغییرات ساختاری مانند ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی با سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و تغییرات مدیریتی باعث شد که کار پیشرفت نکند. در سال 96 شورایی برای تهیه این حساب تشکیل شد و مقرر شد تا سال 97 کار به پایان برسد اما بی ثباتی ارز و مشکلات مالی مانع از آن شد. براتی گفت: در سال 1377 با تاکید معاون اول رئیس جمهور، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع. دستی و سازمان برنامه و بودجه کشور دور هم جمع شدند اما به دلیل مشکلات بودجه و عدم همکاری سایر نهادها، تهیه حساب ماهواره گردشگری به تعویق افتاد. سال 2019 نیز به دلیل شیوع کرونا، زمان مناسبی برای تهیه اکانت ماهواره ای نبود. وی گفت: در نهایت جمع آوری داده ها از ابتدای سال 1400 آغاز شد و نهادها و سازمان ها نیز همکاری کردند. در سال 1401 فرآیندها ادامه یافت و داده ها در حال استخراج و تجزیه و تحلیل هستند. حساب ماهواره گردشگری تا پایان سال 1401 منتشر می شود براتی گفت: تهیه اکانت اقماری بستگی به ساختار کشور دارد و هر چند سال یکبار که تغییرات زیادی در ساختار کشور ایجاد می شود، تهیه این حساب ضروری است. از نو. مثلا تحریم ها کاهش یابد، سرمایه گذاری کلان انجام شود یا در سیستم بخش های مختلف تغییراتی ایجاد شود. علاوه بر این، بودجه کشور در آمارگیری مجدد نیز موثر است. این ممکن است برای اولین و آخرین بار در ایران انجام شود. این اکانت ماهواره ای فقط سال 1400 را بررسی می کند، هر ماه بررسی جداگانه ای انجام شده و چون نوروز دوره خاصی است، بررسی جداگانه ای برای آن انجام شده است. یکی از اعضای پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: نمونه گیری از گردشگران داخلی در مقابل داخلی، بررسی گردشگران خارجی در مبادی خروجی کشور و اشتغال و ارزش گذاری. اضافه شدن این صنعت در کل سال 1400 یکبار انجام شده است که برای بخشی از آمارها 2 میلیارد هزینه شده است. وی با بیان اینکه از بودجه این پروژه اطلاعی نداشتم، تصریح کرد: از آنجایی که ادارات درگیر در این پروژه تست های زیادی دارند، فردی که در اوست بالای کار است، بودجه را می داند. یکی از مهم ترین هزینه های تهیه اکانت ماهواره مربوط به آمار است. براتی بیان کرد: آمار گردشگران داخلی برای هر نمونه در سال 1400 حدود 40 هزار تومان بوده است. در این سرشماری ماموران آمار 50 هزار نمونه را بررسی کردند. حدود 2 میلیارد تومان از بودجه فقط برای بخشی از کار آماری هزینه شده است. این قسمت کوچکی از برنامه است و ممکن است هزینه های جانبی در این آمار وجود داشته باشد که من از آن بی اطلاعم. آماری در زمینه اقتصاد گردشگری در سطح ملی وجود ندارد. . اگرچه فکر نمی کنم خطا به اندازه ای باشد که مشکلی ایجاد کند. در حوزه اقتصادی صنعت گردشگری آماری در سطح ملی وجود ندارد و فقط آمارها محلی و برای مراحل خاصی است. وی افزود: به عنوان مثال پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در مشهد آماری را برای مقاصد خاص فقط در مشهد جمع آوری کرده است و این آمار در شهرهای دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد. براتی با تاکید بر اینکه تهیه اکانت ماهواره گردشگری مزیت های زیادی دارد، گفت: با استفاده از این آمارهای محلی و مقطعی نمی توان در سطح ملی تصمیم گیری کرد. در سطح ملی آمار مشخص و دقیقی از حساب های اقتصادی گردشگری وجود ندارد و تحلیلگران نمی دانند گردشگران چقدر، چگونه و کجا هزینه می کنند. وی تصریح کرد: این کار جنبه های مثبت زیادی دارد. برای تهیه این حساب، کارشناسان و تحلیلگران متعددی برای فراگیری اصول کار به کشورهای دیگر سفر کردند و این بدان معناست که دانش به فضای علمی کشور اضافه شده است. همچنین تهیه اکانت ماهواره گردشگری می تواند باعث ایجاد ارتباط بین ایران و سازمان جهانی گردشگری شود. براتی تصریح کرد: یکی از آثار منفی که ممکن است وجود داشته باشد این است که متوجه شویم گردشگری در اقتصاد ایران اهمیتی ندارد و به همان میزانی که قرار است در این صنعت هزینه شود، باید حذف شود که البته این یک امر نیست. نتیجه بد به نظر من اگر گردشگری در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست، بهتر است هیچ هزینه ای برای آن صرف نشود. حساب ماهواره ای اصطلاحی است که توسط سازمان ملل متحد برای اندازه گیری اندازه بخش های اقتصادی که به تنهایی در حساب های ملی گنجانده نشده اند ایجاد شده است. انجام داد

دیدگاهتان را بنویسید