گاز تاسیسات گردشگری با تعرفه خدمات محاسبه می شودبر اساس لایحه بودجه پیشنهادی 1402، تعرفه گاز تاسیسات گردشگری با تعرفه خدمات محاسبه می شود. تا سال گذشته تعرفه گاز تسهیلات گردشگری بر اساس میانگین نرخ خوراک پتروشیمی ها محاسبه می شد که باعث افزایش قیمت تمام شده این واحدها و در نتیجه نرخ اقامت در ایران می شد، اما در قانون بودجه سال 1401 پیشنهاد دولت برای سال های آینده محاسبه تعرفه گاز تسهیلات گردشگری با نرخ خدمات است. آب درمانی و هتل ها مشابه تعرفه خدمات هستند. پیش از این علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: پس از تصویب قانون بودجه و مکاتبات وزیر گردشگری و وزیر نفت در خصوص اعلام مصادیق تأسیسات گردشگری، موضوع قسمت دوم بند م تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 از ابتدای سال جاری تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی و هتل ها همانند تعرفه بازرگانی محاسبه شد. معادل 1495 ریال بوده و از شمول تعرفه صنعتی مستثنی هستند. بدیهی است مشمولان قانون می توانند با ارائه تاییدیه از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مزایای قانونی موجود استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید