کشف 548 محوطه و اثر تاریخی در جهرمپس از 10 سال کاوش باستان شناسی در جهرم، 548 محوطه و اثر باستانی از دوران پارینه سنگی تا قرون متاخر اسلامی کشف شد. و کشف شد مجید منصوری رئیس هیئت باستان شناسی جهرم گفت: بخش مرکزی شهرستان جهرم در استان فارس از شمال به کردیان (به مرکزیت قطب آباد)، از شمال شرق به شهرستان فسا، از شمال غرب به سیمکان، از شرق به زرین دشت. از جنوب و جنوب شرقی با لارستان (جویم و بنارو) و از جنوب غربی با شهرستان قیر همسایه است. این باستان شناس با بیان اینکه بررسی این قسمت منجر به شناسایی 161 اثر و محوطه از ادوار مختلف شد، گفت: قدیمی ترین محوطه های شناسایی شده از قسمت مرکزی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی است که از غارها شناسایی شده است. و محوطه‌های باز وی افزود: همچنین محوطه‌هایی از دوره‌های پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگی نیز شناسایی شد و محوطه‌های پیش از تاریخ با سفال‌های فراوان در این منطقه یافت شد که نیامده و تنها یک محوطه قابل توجه از دوره دوره «باکون» به ثبت رسید.به گفته رئیس هیئت باستانی جهرم، بیشتر محوطه های شناسایی شده در این پروژه از قسمت مرکزی جهرم مربوط به دوره تاریخی به ویژه دوره های هخامنشی، پیش از هخامنشیان و ساسانیان است. که به دلیل کوهستانی بودن منطقه، آثار دوران پیش از هخامنشیان و ساسانیان بیشتر به صورت قلعه های صعب العبور در ارتفاعات است.با بیان اینکه بسیاری از محوطه ها و آثار ادوار مختلف اسلامی در قالب محوطه‌ها، قلعه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارها و آسیاب‌ها شناسایی شد و افزود: قدمت این محوطه‌ها و آثار از قرون اولیه تا اواخر اسلامی است. وی ادامه داد: با پایان یافتن این فصل، بررسی باستان شناسی شهرستان جهرم پس از 10 سال به پایان رسید و مجموع محوطه ها و محوطه های شناسایی شده از این شهرستان 548 محوطه و محوطه از دوران پارینه سنگی تا قرون متاخر اسلامی است. مسیر باستانی منتهی به خلیج فارس گفت: امیدواریم نتایج این بررسی به تحقیقات باستان شناسی جنوب ایران و خلیج فارس کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید