کشف جدید باستان شناسان در مسجد جامع نوش آباددو قطعه سفال در مسجد جامع نوش آباد کشف شد. همچنین این احتمال وجود دارد که در زیر مسجد کنونی بنا یا بناهای پیش از سلجوقی وجود داشته باشد. باستان شناسان احتمال می دهند که در زیر مسجد جامع نوش آباد بنا یا بناهای پیش از دوره سلجوقی وجود دارد. همچنین دو قطعه سفال کتیبه دار (straca) در مسجد جامع نوش آباد کشف شد. رضا نوری شادمهانی رئیس هیئت گمانه زنی باستان شناسی مسجد جامع نوش آباد شهرستان آران و بیدگل به کشف دو قطعه سفال کتیبه دار (straca) در غار سه مسجد جامع نوش آباد اشاره کرد. کتیبه های سفالی عمدتاً از محوطه های ساسانی و اشکانی به دست آمده است و کشف این دو قطعه سفال در این مکان بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم به زودی با همکاری کتیبه خوانان بتوانیم از محتوای این کتیبه های سفالی رمزگشایی کنیم. وی با اعلام این خبر گفت: وی با استناد به کتاب تاریخ قم، تألیف حسن بن محمد قمی در قرن چهارم هجری، شهر نوش آباد را از شهرهای ساسانی قرار داد، در حالی که ابن راسته در کتاب «العلق النفیسه». از نوش آباد در قرن سوم هجری قمری به عنوان یکی از مکان های سکونت بین ری و اصفهان یاد شده است، اما قدیمی ترین بنای نوش آباد مسجد جامع این شهر است که مربوط به دوره سلجوقیان است. آداک تصریح کرد: برای این منظور نگارنده به منظور شناخت تاریخچه مسجد جامع، روند شکل گیری و توسعه تاریخی آن و تعیین تاریخ تاسیس در این شهر، گمانه زنی باستان شناسی را در کف شمالی پیشنهاد کرد. ایوان، کف رواق غربی و ضلع مناره سلجوقی که پس از تایید پژوهشکده باستان شناسی و صدور مجوز از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات گمانه زنی آغاز شد. این باستان شناس افزود: خوشبختانه پس از ایجاد و حفر گمانه ها در مکان های مذکور، آثار قابل توجهی کشف شد که کشف دیوار لایه لایه و آجری در عمق 190- در گمانه است. ابتدا به پیدایش کوزه ها، کوره ها و دیوارهای سفالی پوشیده شده با گچ در عمق 95-95 در گمانه سه و کشف یک چاه تاریخی در گمانه دو پی بردیم. ، شیشه و فلز نشان می دهد که در زیر مسجد فعلی ساختمان های پیش از سلجوقی وجود دارد. قرون اول اسلامی، دو قطعه سفال کتیبه ای (straca) و یک قطعه سفال ساسانی. نوری شادمهانی خاطرنشان کرد: کتیبه های سفالی عمدتاً از محوطه های ساسانی و اشکانی به دست آمده و کشف این دو قطعه سفال کتیبه ای در غار سه مسجد نوش آباد بسیار حائز اهمیت است. وی ابراز امیدواری کرد: به زودی با کمک دوستان کتیبه خوان بتوانیم از محتوای این کتیبه های سفالی رمزگشایی کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات میدانی گمانه زنی تیم کاوش، مستندسازی یافته ها، ترسیم فنی بقایای معماری، تحلیل و تفسیر شواهد باستان شناسی و در نهایت تهیه گزارش. آغاز خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید