کشف اشیاء تاریخی مسروقه در نیشابوراشیای تاریخی مسروقه توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی در نیشابور کشف شد. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی از کشف اشیای تاریخی از غارتگران میراث فرهنگی در نیشابور خبر داد. سرهنگ محمدعلی مادر فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی اظهار داشت: در پی گزارش اداره اطلاعات نیشابور و پس از هماهنگی با مقام قضایی، عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی با همکاری عوامل کالای تقلبی. و اداره اطلاعات ارز، عملیات مشترکی را انجام دادند. اشیای مربوط به دوره اسلامی و تاریخی کشف شد. سرهنگ مدیر افزود: اشیای مکشوفه کشف و ضبط و متهم ضمن طرح شکایت تحویل مرجع قضائی شد. دارای سابقه تعقیب کیفری

دیدگاهتان را بنویسید