کاهش پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماهمدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از کاهش تمامی پروازهای داخلی و خارجی و جابجایی تمامی مسافران داخلی و خارجی در آبان ماه نسبت به ماه قبل خبر داد. به گزارش «دنیای سفر»، حسن جعفری در گفت وگو با ایسنا در خصوص نرخ جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در آبان ماه سال جاری، اظهار کرد: در آبان ماه امسال 4576 پرواز در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. فرودگاه مشهد که نسبت به همین وضعیت در سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است. وی افزود: همچنین در ماه جاری 614 هزار و 762 مسافر در فرودگاه بین المللی مشهد جابه جا شدند که نسبت به آبان ماه سال گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد. مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در خصوص تعداد پروازها و جابجایی مسافران. داخلی در آبان ماه همچنین خاطرنشان کرد: 3 هزار و 789 پرواز داخلی در آبان ماه نشست و برخاست داشته است که نسبت به آبان ماه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است اما با جابجایی 549 نفر، حدود 514 هزار مسافر در این ماه، 8 درصد افزایش در تردد مسافران داخلی داشته است. جعفری در خصوص میزان پروازها و جابه‌جایی‌ها نسبت به آبان ماه گذشته گفت: در آبان ماه در مجموع 787 پرواز خارجی فرود و برخاسته است که نسبت به وضعیت مشابه پارسال 34 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین با تردد حدود 99 هزار گردشگر در فرودگاه مشهد، 25 درصد افزایش تردد گردشگران خارجی در این فرودگاه نسبت به آبان ماه سال گذشته به ثبت رسیده است. وی در سال جاری بیان کرد: در مجموع ورود و خروج پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه نسبت به مهرماه 6 درصد کاهش و جابجایی کل مسافران نیز 7 درصد کاهش داشته است. جعفری ادامه داد: ورود و خروج پروازهای داخلی در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن، جابه جایی مسافران داخلی 6 درصد، سوار و خروج پروازهای خارجی 9 درصد و تردد گردشگران خارجی کاهش داشته است. 12 درصد

دیدگاهتان را بنویسید