کاخ سعد آباد هشتم آذر تعطیل استمجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد روز سه شنبه 17 آذر 1401 تعطیل است مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد روز سه شنبه 17 آذر تعطیل است. به گزارش خبرنگار کجارو از روابط عمومی و امور بین الملل سعدآباد؛ این مجموعه در روز سه شنبه 8/9/1301 تعطیل است. مجموعه سعد آباد از روز چهارشنبه مورخ 9/9/1301 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. ساعت کاری مجتمع در نیمه دوم سال از ساعت 8 صبح الی 17 و فروش بلیت تا ساعت 15:30 می باشد. مجموعه تاریخی و فرهنگی کاخ سعد آباد تهران یکی از اقامتگاه های تابستانی شاهان قاجار و پهلوی بوده است. مجموعه کاخ سعد آباد یکی از سه مجموعه کاخ زیبا و تاریخی در منطقه شمیرانات تهران است که آخرین پادشاهان ایران در آن اقامت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید