کاخ سعدآباد فردا تعطیل استمجموعه تاریخی کاخ های سعد آباد روز سه شنبه 10 آذر 1401 تعطیل است.به گزارش روابط عمومی سعد آباد، این مجموعه تاریخی فرهنگی در روز سه شنبه 11 آذرماه به مدت یک روز تعطیل است.کاخ سعد آباد از روز چهارشنبه 11 آذرماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. 2. بر اساس اظهارات قبلی مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعطیلات گاه به گاه این مجموعه تاریخی به دلیل نگهداری از دو کاخ مجموعه سعد آباد یعنی کاخ فریده دیبا است. (مادر فرح دیبا) و کاخ ملکه مادر تحت مسئولیت نهاد ریاست جمهوری است و این موسسه برای پذیرایی از مهمانان خود از کاخ ملکه مادر (معروف به ساختمان ریاست جمهوری) استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید