پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی فعالان گردشگریدفتر مطالعات و مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم برای فعالان گردشگری پرداخت. به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی. در این گزارش با اشاره به اینکه توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد مختلف بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، به عنوان مثال در بند “9” سیاست های کلی اشتغال (ارتباطات 2019) تاکید شده است: استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری» در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (اعلامیه 2017)، «گسترش قطب‌های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «17» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغ 20/06/1301) بر «توسعه گردشگری» نیز تاکید شده است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مرجع سیاست گذاری در کشور بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه این گزارش آمده است که در حوزه اجرا، دولت سیزدهم در سند تحول خود بخش ویژه ای برای ترسیم اهداف در حوزه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تاکید می کند که برای «دسترسی به سفر و گردشگری داخلی» باید از «سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کند. لازم به ذکر است یکی از سازوکارهای حمایتی بخش خصوصی در این حوزه، معافیت های مالیاتی است. این ابزار قبلاً در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اعمال می شد. متن پیش پرداخت دلیلی بر لزوم تمدید این مالیات است.

دیدگاهتان را بنویسید