پروازهای فرودگاه اهواز همچنان لغو استپروازهای فرودگاه شهید قاسم سلیمانی اهواز به دلیل پدیده «مه» همچنان لغو است. بر اساس اطلاعات پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز، دو پرواز در مسیر اهواز-شیراز-اهواز به دلیل پدیده مه لغو شد. همچنین. دو پرواز در مسیر اهواز-تهران-اهواز به دلیل کاهش دید و مه لغو شد. طی روزهای گذشته چندین پرواز به فرودگاه اهواز به دلیل پدیده مه لغو شد. روزانه 60 پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی سپهبد قاسم سلیمانی اهواز انجام می شود. به دلیل مه، دید در 10 شهرستان خوزستان بامداد امروز کاهش یافت. پدیده مه تا پایان هفته در استان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید