پادگان 07 به منطقه گردشگری تبدیل می شودنماینده مردم خرم آباد و چگانی در شورای اسلامی گفت: پادگان 07 به منطقه گردشگری، تفریحی و صنایع دستی تبدیل می شود. مهرداد ویسکرمی در رابطه با وضعیت پادگان 07 خرم آباد گفت: برای رفع و در جریان مشکلات این مجموعه تاریخی که در اختیار ارتش است دستگاه های مختلفی به بهره برداری رسید و ادامه داد: در این راستا برگزار کردیم. جلسات متعدد با مهندس ارتش که اثرات خوبی داشت و به نتیجه رسیدیم ویسکرامی گفت: نماینده مردم خرم آباد و چگانی با اشاره به اینکه پادگان 07 به دو قسمت بناهای تاریخی و فضای سبز تقسیم شده است. در شورای اسلامی افزود: ارزش قطعه ای که متعلق به ارتش است 220 قطعه معادل 10 هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این راستا شرکت فاخر با ارتش وارد مذاکره شد و با هر یک تفاهم نامه امضا کرد. ویسکرامی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این طرح می توان شاهد تزریق آن بود. نشاط اجتماعی در منطقه و غیره در جامعه باشد. نماینده مردم خرم آباد و چگانی در شورای اسلامی گفت: راه های مختلفی برای حل این مشکل داشتیم که امروز به این نتیجه رسیده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید