وجود 6 قبر مربوط به دوران اسماعیلیه در محوطه تاریخی چمشیربه گفته باستان شناس منطقه 77 محوطه تاریخی سد چمشیر، 6 مقبره متعلق به اسماعیلیه در این منطقه وجود دارد. باستان شناس منطقه 77 محوطه تاریخی سد چمشیر از وجود 6 قبر متعلق به اسماعیلیه خبر داد که با ملات بیشتر پوشیده شده است. عبدالرضا مهاجری نژاد، باستان شناس منطقه 77 محوطه تاریخی سد چمشیر گفت: قبل از کاوش در این محوطه بررسی هایی انجام شد و گزارش دادند که این منطقه آثار پس از هخامنشی و پس از ساسانی دارد، اما بررسی های تکمیلی ما نشان داد که در این منطقه. دره و شیار که 15 منطقه داریم هیچ کدام از آثار آنها به قرون اولیه و میانی اسلامی نمی رسد. وی با بیان اینکه بخشی از دیوارهای سنگی این منطقه بر اثر زلزله ریزش کرد، گفت: روز اول فکر می کردم به این دلیل است که اینجا آتشکده و مسجد داریم. همچنین می تواند کلیسا یا کلیسای ساسانی باشد. بررسی های بیشتر نشان داد که در اینجا 6 قبر متعلق به اسماعیلیه وجود دارد. اسماعیلیان در فضای وسیع بالای دامن عروس حضور داشتند. ترس از حمله مغول و دفن مردگان باعث شده است بار دیگر قبری را که در اینجا داشتند بپوشانند. با این حال، یکی از آنها را باز می کنیم تا اطلاعات ما کاملتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید