واگذاری آثار تاریخی از طریق مزایده الکترونیکیبرای اولین بار بناهای تاریخی از طریق سامانه الکترونیکی به صندوق احیا و بهره برداری واگذار شد. مزایده بناهای تاریخی تحت اختیار صندوق احیا و بهره برداری برای اولین بار از طریق سامانه الکترونیکی انجام شد و طی آن 6 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شد. . مزایده صندوق توسعه و احیای میراث فرهنگی برای اولین بار به صورت مجازی و الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیک ستادی دولت برگزار شد. در اولین حراج الکترونیکی، بناهای تاریخی کاروانسرای جانانلوی کلیبر، کاخ ناصرالدین میرزایی تهران، هتل بزرگ قزوین، خانه ضرابی و کوشک چشمعلی دامغان در اولین حراج الکترونیکی برگزار شد. حمام ارامنه همدان به حراج گذاشته شد. این مزایده با محدودیت متقاضی مواجه بوده و چهار ساختمان به دوره بعدی موکول شده است. در همین رابطه حسین ساری، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی گفت: الکترونیکی شدن مزایده ها باعث جلوگیری از صرف هزینه های غیرضروری، رعایت عدالت، دسترسی به همه، افزایش سرعت می شود و ساری نیز کمبود پذیرش مزایده الکترونیکی را عدم اطلاع کامل متقاضیان و برگزارکنندگان دانست و گفت: مخاطبان صندوق مانند ما در مورد روند واگذاری به بخش خصوصی به حراج الکترونیک عادت نداشتند، بلکه از آنجا که مشخص است از در حال حاضر حراج الکترونیک بله آموزش های لازم داده خواهد شد و سعی می کنیم در دوره های بعدی برخی از نقاط ضعف تکرار نشود به این ترتیب با توجه به برگزاری مزایده الکترونیکی از طریق سامانه ستاد ایران زمان بندی روند حراج مشخص و اعلام شد و بر اساس این برنامه ریزی چندین مزایده به صورت مستمر و ماهانه در خصوص آثار تاریخی برگزار شد و دور اول این ال. حراج الکترونیکی در ماه نوامبر برگزار شد. البته علاقه مندان به سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به سایت صندوق توسعه و احیا با مراجعه به کاتالوگ مجازی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند. از زمان بازسازی و بهره برداری. 670 اثر تاریخی در اختیار وزارت میراث فرهنگی است و صندوق مرمت مسئولیت واگذاری آنها را بر عهده دارد. صندوق احیا از این پس تمامی مزایده های خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می کند. در همین راستا کلاس های آموزشی روزانه نیز توسط مرکز آموزش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می شود و افراد می توانند با ثبت نام و تکمیل این فرآیند به آن مراجعه کنند. در خصوص دوره های آموزشی اختصاصی رایگان، شرایط به گونه ای است که تمامی دستگاه های اجرایی می توانند در صورت نیاز به دوره های آموزشی تخصصی، درخواست دوره آموزشی خود را از طریق منوی «تیک تینگ» (موجود در کارتبل) تا پس از بررسی ارسال کنند. در صورت درخواست توسط کارشناسان مربوطه، هماهنگی لازم جهت برگزاری دوره انجام شود. کلیه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی متقاضی می توانند همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10 برای دستگاه های اجرایی و از ساعت 14 الی 15 برای بخش خصوصی مراجعه کنند. که می توانند از طریق لینک موجود شرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید