هیچ گونه فاضلابی از روستای گنجنامه وارد محیط اطراف نمی شودمدیر فنی دهکده توریستی گنجنامه همدان با بیان اینکه هیچ گونه فاضلاب مجموعه تفریحی تله کابین گنجنامه وارد رودخانه یا محیط اطراف نمی شود، گفت: تصفیه خانه فاضلاب مجموعه تله کابین گنجنامه از سال 1395 با یک دستگاه تصفیه خانه راه اندازی شده است. ظرفیت تصفیه 70000 لیتر به گزارش «دنیای سفر»، علی گلشائیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب مجموعه تله کابین گنج نامه در سال 1395 با هدف تصفیه عمدتاً پسماندهای انسانی ناشی از استقبال گردشگران دارای تصفیه خانه است. با ظرفیت 70 هزار لیتر در روز و زیر نظر کارشناسان مرکز بهداشت و محیط زیست استان شروع به کار کرده است. وی بیان کرد: این تصفیه خانه با هوادهی عمیق و مداوم از طریق دو دمنده و هاضم لجن و فعالیت مستمر و در نهایت با استفاده از فناوری ته نشینی و شفاف سازی و همچنین پس از گندزدایی و کلرزنی با استفاده از سیستم پمپاژ، کار تصفیه را انجام می دهد. ، در تراز مثبت 60 متری از سطح تصفیه خانه و در فاصله 600 متری برای استفاده از فضای سبز (عمدتا درختان کاشته شده توسط شرکت) مدیر فنی اقامتگاه گردشگری گنجنامه همدان تاکید کرد: استاندارد بودن خاک خروجی تصفیه از نظر آلاینده های آلی مانند BOD5، COD، SS و TSS و همچنین کلیفرم مورد تایید محیط زیست قرار گرفته است. گلشائیان خاطرنشان کرد: همچنین برای جلوگیری از سرازیر شدن فاضلاب تصفیه نشده از تصفیه خانه به باغات مجاور و هدایت سرریزهای احتمالی برنامه عملیاتی وجود دارد. چاه فاضلاب موجود نیز در سال جاری انجام شد. وی با تاکید بر اینکه از ابتدای اجرای تله کابین نگرانی هایی در خصوص آب رودخانه گنجنامه و حفظ پاکیزگی آب وجود داشته است، گفت: زمانی که گردشگر وارد منطقه می شود علاوه بر یکسری منافع اقتصادی نیز به همراه دارد. ویرانی نیز به دنبال خواهد داشت. شرکت تله کابین گنج نامه به این نتیجه رسید که مشکل فاضلاب مجموعه قطعا با سپتیک تانک حل می شود. گلشائیان با بیان اینکه دو سپتیک تانک بزرگ به حجم 35 متر مکعب در این مجموعه نصب شده است، تصریح کرد: از آنجایی که بحث ارزیابی زیست محیطی برای پروژه مهم بود، به این نتیجه رسیدیم که باید تصفیه خانه فاضلاب در این مجموعه راه اندازی شود. مجتمع و تمام مراحل آن در این پکیج دیده شده است که تصمیم گرفتیم پکیج تصفیه خانه 5000 گردشگر را در مجموعه راه اندازی کنیم. مدیر فنی دهکده گردشگری گنجنامه همدان میزان تولید فاضلاب این مجموعه را 60 هزار لیتر در روز عنوان کرد. وی بیان کرد: پکیج تصفیه خانه فاضلاب 70 هزار مترمکعبی برای فاضلاب 60 هزار لیتری مجتمع طراحی و خریداری شد. وی با اشاره به اینکه ده ها هزار اصله نهال توسط شرکت تله کابین گنجنامه در این منطقه کاشته شد، تصریح کرد: خروجی تصفیه خانه مجتمع فاضلاب برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. حتی یک درصد از فاضلاب مجموعه تله کابین گنجنامه وارد محیط زیست نمی شود اما با تصفیه فاضلاب به حفظ منابع آبی منطقه کمک کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید