نقش برجسته «شاپور» ساماندهی شده استبه گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، طرح ساماندهی و حفاظت از نقش برجسته شاپور آغاز شده است. سیدموید محسن نژاد از ساماندهی امداد شاپور داراب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در این باره گفت: حصارکشی به منظور حفاظت فیزیکی نقش برجسته ها اجرا شده و تکمیل دیوار سنگی ضلع شرقی محوطه در حال انجام است. شهرستان داراب در فاصله 245 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید