مه غلیظ پروازهای فرودگاه اهواز را لغو کردبه دلیل شرایط نامساعد جوی، مه شدید و کاهش دید امروز سه پرواز فرودگاه بین المللی اهواز لغو و یک پرواز دیگر نیز با تاخیر مواجه شد. در اهواز و همچنین کاهش دید فرودگاه اهواز، دو پرواز شماره ۲۶۱۲ و ۲۶۱۳ شرکت هواپیمایی کارون در مسیر تهران – اهواز – تهران لغو شده است. همچنین پرواز ورودی شماره 2550 شرکت هواپیمایی کارون از خارک به فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد. ضمناً برای پرواز شماره 5673 شرکت هواپیمایی آتا از تهران نیز تاخیر داشته است. در روزهای اخیر وقوع مه شدید و شرایط نامساعد جوی در اهواز و سایر فرودگاه های کشور باعث لغو یا تاخیر پروازها شده است.

دیدگاهتان را بنویسید