معاون دادستان تهران: افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید نمی شودعباس فرزادانیا معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از چند شرکت هواپیمایی اظهار داشت: افزایش قیمتی که اخیراً از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده، مصوبه تنظیم بازار نیست. ستادها و مراجعی که به نحوی مجاز به پیشنهاد قیمت هستند موظفند نظر ستاد تنظیم بازار را در خصوص افزایش قیمت ها دریافت کنند. وی افزود: مصوبات متعددی که ستاد تنظیم بازار عهده دار آن بوده است حاکی از آن است که خدمات حمل و نقل در محدوده ریلی، هوایی و جاده ای درون و برون شهری تابع قیمت گذاری است. و ستاد تنظیم بازار بالاخره باید این قیمت گذاری را اجرا و تصویب کند. معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 30 فرودگاه های تهران گفت: شصت و ششمین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می شود. همچنین به صراحت بیان شده است که کلیه تصمیمات اتخاذ شده توسط نهادها، وزارتخانه ها، سازمان های مختلف در خصوص نرخ و قیمت گذاری باید به تایید و تایید ستاد تنظیم بازار برسد. تعرفه ها و نرخ بلیت ها در حوزه خدمات هوایی باید در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار جابه جا شود و از آنجایی که این روند انجام نشد، افزایش قیمت ها مورد تایید مراجع نظارتی و دستگاه قضایی نیست. ; بنابراین با جدیت وارد موضوع شدیم و مصمم هستیم تک تک شرکت های هواپیمایی را از نزدیک بررسی کنیم و در جایی که افزایش قیمت داشته باشد برخورد قانونی خواهد شد. معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 30 فرودگاه های تهران افزود: تعدادی بلیت توسط آژانس ها فروخته شد. و باید از طریق آژانس های تحت نظارت شرکت هواپیمایی بازگردانده شود. برخی از آنها مستقیماً توسط شرکت های هواپیمایی فروخته شده است و این شرکت های هواپیمایی موظف به پرداخت این ارقام هستند. دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده را برای همه شرکت های هواپیمایی اعمال می کنیم تا قیمت ها به حالت قبل برگردد. فرزادنیا اضافه کرد: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم و بر اساس مذاکرات انجام شده، شرکت ها تذکراتی را که دادستانی تهران به ما داده است، رعایت کرده اند. شرکت ها داده اند، عرضه قیمت های غیرقانونی متوقف شده و سامانه های هواپیمایی در حال به روز رسانی به قیمت های قبل از ژانویه است. وی درباره اینکه مردم چگونه می توانند وضعیت برگشت پول خود را پیگیری کنند، گفت: شرکت های هواپیمایی موظف هستند در گام اول این کار را انجام دهند. پاسخگو باشید طی مذاکراتی که انجام دادیم، موظف به پاسخگویی هستند و در صورت عدم موفقیت مردم در بازپرداخت مازاد بر دریافتی، باید از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند. در صورت ادامه دریافت اضافه پرداختی و موفق به دریافت مبلغ اضافه، استرداد مبلغ را در دستور کار خود قرار می دهند. سوم بهمن 1401، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: شرکت های هواپیمایی در اسرع وقت قیمت قطعی بلیت هواپیما را پرداخت خواهند کرد. قیمت های قبل از آذرماه امسال را پس دادند. پس از آن در چهارم بهمن ماه، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از افزایش 30 درصدی میانگین قیمت بلیت هواپیما در تمامی مسیرها خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید