مراکز گردشگری از نظر کیفی ارزیابی می شوندبه منظور ارتقای کیفیت خدمات مراکز رفاهی و اقامتی کشور، بررسی استانداردهای لازم در حوزه گردشگری و ارزیابی کیفی مراکز اقامتی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس از نظر کیفی ارزیابی می شوند. نشست سه جانبه استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با حضور احسان ساده معاون ارزیابی کیفی سازمان ملی استاندارد ایران، شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و گردشگری صنایع دستی و حمزه زاده رئیس اتحادیه هتلداران ایران در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. در این جلسه که مدیران دفاتر تخصصی نیز حضور داشتند، طرفین در خصوص بازنگری، تهیه و تدوین استانداردهای لازم در حوزه خدمات گردشگری، تدوین سازوکارهای ارزیابی کیفی بر اساس استانداردهای مربوطه به بیان نظرات کارشناسی پرداختند. آنها موافقت کردند که زمینه های لازم برای ارتقای اخذ گواهینامه حلال در صنعت گردشگری را فراهم کنند و سازوکارهای لازم را برای رتبه بندی اماکن اقامتی و رفاهی بر اساس استانداردها تدوین کنند. در این راستا کارگروهی با حضور کارشناسان مربوطه از دفاتر تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جامعه هتلداران ایران تشکیل شد. و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری به جامعه گردشگری و همچنین برنامه ریزی لازم برای اخذ مهر حلال با موضوع گردشگری حلال موافقت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید