لزوم تعیین تعرفه تلفن ثابتمدیرعامل منطقه مخابرات خراسان شمالی اصلاح تعرفه تلفن ثابت را عاملی موثر در افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و توسعه این صنعت دانست. یکی از افراد صنعت ارتباطات و ثابت بودن تعرفه های مخابراتی در 12 سال گذشته با وجود تورم چند صد درصدی در همه بخش ها گفت: منطقی شدن تعرفه ها باعث افزایش کیفیت خدمات مخابراتی می شود. وی کمبود نقدینگی در مخابرات را تشخیص داد و گفت: عدم امکان توسعه شبکه در مکان های جدید و غیر متصل، عدم امکان تامین مایحتاج مصرف کنندگان و در نتیجه از بین رفتن پایداری شبکه، عدم امکان تکمیل مسیرهای پشتیبانی و افزایش اختلال. برخی از موارد ناشی از عدم تعدیل تعرفه ها هستند. خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید