عدم وجود الگوی توسعه گردشگری در سواحل مکرانمعاون گردشگری داشتن الگوی توسعه سواحل مکران و رفع موانع و ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار را از الزامات توسعه گردشگری در این منطقه عنوان کرد. و رفع موانع و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذار از الزامات توسعه گردشگری در این منطقه است و توسعه گردشگری را در جهت تامین امنیت سواحل مکران مفید دانست. پنجمین پیش نشست همایش توسعه سواحل مکران با محوریت توسعه گردشگری دریایی به منظور بررسی مشکلات اصلی توسعه گردشگری دریایی برگزار شد. مکران و هم افزایی برای استفاده از ظرفیت های این منطقه برگزار شد. در این جلسه علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور با اشاره به بکر بودن و مزیت های منحصر به فرد مکران اظهار داشت: با توجه به اینکه بهره برداری از ظرفیت های سواحل مکران در راس برنامه ششم توسعه قرار داشت، اما به دلیل کمبود در مدل توسعه گردشگری، استفاده از این ظرفیت ها مغفول مانده است. معاون گردشگری کشور با بیان اینکه باید اولویت ها در توسعه سواحل مکران مشخص شود. وی تاکید کرد و افزود: تا زمانی که الگوی توسعه نداشته باشیم و گفت وگو ایجاد نشود دچار انحراف خواهیم شد و نباید انتظار توسعه در این منطقه داشت. تا زمانی که موانع سرمایه گذاری برطرف نشود، هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت وجود نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات در راستای توسعه بازنگری نشده و ساختارهای موجود سرمایه گذاران را بلاتکلیف کرده است. وی موانع، مشوق ها و امتیازات ویژه را برای جذب سرمایه گذار در این حوزه ضروری خواند و تقویت زیرساخت ها را به موازات این موارد مفید دانست. وی همچنین توسعه گردشگری در سواحل مکران را در راستای تامین امنیت منطقه مهم خواند. علیرضا محمدی معاون پشتیبانی کل نیروی دریایی ارتش از دیگر سخنرانان این نشست بود که به نقش سواحل مکران در پازل توسعه ملی اشاره کرد و این مهم بسته به تامین زیرساخت ها از سوی دولت و دولت است. بخش خصوصی صادق معاون برنامه و بودجه نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت ایمن سازی سواحل مکران توسط نیروی دریایی، امضای تفاهم نامه های همکاری را برای اقدامات مفید در جهت بهره برداری از ظرفیت سواحل مکران ضروری خواند. محمد سلطان آبادی معاون نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش نیز تقویت زیرساخت ها را اصل توسعه این منطقه دانست. برگزاری نشست های تخصصی با هتلداران جهت سرمایه گذاری و برگزاری تورهای آشنایی برای دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری از جمله پیشنهادات نماینده نیروی دریایی ارتش در این جلسه است. بود.

دیدگاهتان را بنویسید