طرح لغو یکجانبه روادید با 50 کشور روی میز دولت استوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه این وزارتخانه برای لغو روادید یک طرفه با 50 کشور خبر داد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه این وزارتخانه برای لغو روادید یک طرفه با 50 کشور را تشریح کرد. ، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: لغو یک طرفه ویزا از نظر پروتکل های دیپلماتیک و سیاسی مشکلاتی دارد اما من به عنوان رئیس سازمان گردشگری کشور این را مشکل نمی بینم. ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حال بررسی طرحی برای لغو یک طرفه روادید 50 کشور هستیم. ضرغامی تصریح کرد: برخی معتقدند لغو یک طرفه ویزا از نظر پروتکل های دیپلماتیک و سیاسی مشکلاتی دارد اما من به عنوان رئیس سازمان گردشگری کشور این موضوع را مشکلی نمی بینم و نظر وزارت گردشگری این است. در مورد لغو ویزا وی تصریح کرد: طرح لغو روادید با برخی کشورها با توجه به مسائل خاص کشور در ماه های گذشته و مسائلی مانند اینترنت یا مسائل جاسوسی که در جذب گردشگر با مشکل مواجه شده و همچنین نیاز به سخت گیری هایی را ایجاد کرده است. ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید