طبق دستور دادستان تهران قیمت بلیت هواپیما به حالت قبل باز می گرددبا توجه به اینکه افزایش اخیر قیمت بلیت ایرلاین ها روند قانونی خود را طی نکرده است، در اسرع وقت قیمت ها به حالت قبل باز می گردد. با اعلام دادستان تهران، از آنجایی که افزایش قیمت بلیت هواپیما در ماه گذشته توسط ایرلاین ها طی مراحل قانونی طی نگردید، به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده است تا قیمت های تعیین شده قبل از دی ماه سال جاری را در اسرع وقت بازگردانند. . علی صالحی دادستان تهران در این خصوص گفت: با دستور دادستان تهران قیمت بلیت هواپیما به حالت قبل باز می گردد. ماه توسط ایرلاین ها مراحل قانونی را طی نکرده و از سوی ستاد تنظیم بازار و دولت اجرایی نشده است، بنابراین به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد تا قیمت های تعیین شده قبل از دی ماه سال جاری را در اسرع وقت بازگردانند.دادستان تهران افزود: دستورات لازم برای رسیدگی به تخلفات داده شده و دادستانی تهران تا پایان نتیجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید