ضرورت تعرفه تلفن ثابت – علی بابا نیوزمدیرعامل منطقه مخابرات خراسان شمالی اصلاح تعرفه تلفن ثابت را عاملی موثر در افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و توسعه این صنعت دانست. یکی از اهالی صنعت ارتباطات و ثبات تعرفه های مخابراتی در 12 سال گذشته با وجود تورم چند صد درصدی در تمامی بخش ها گفت: منطقی شدن تعرفه ها کیفیت خدمات مخابراتی را افزایش می دهد. وی کمبود نقدینگی در مخابرات را شناسایی کرد و گفت: عدم امکان توسعه شبکه در مکان های جدید و غیر متصل، عدم امکان تامین نیاز مصرف کنندگان و در نتیجه از بین رفتن پایداری شبکه، عدم امکان تکمیل پشتیبانی مسیر و. .. دلیل عدم تعدیل تعرفه ها . خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید