دیپلماسی گردشگری و نقش آن در رویداد اردبیل 2023


دیپلماسی گردشگری به نقش گردشگری برای توسعه تعامل، همگرایی، صلح و همکاری های چند جانبه اشاره دارد. صنعت گردشگری در همه ابعاد به سیاست های دولت وابسته است و نقش بسیار مهمی در توسعه سیاسی، ایجاد و گسترش صلح و همچنین رشد و توسعه اقتصادی دارد. این صنعت می تواند به عنوان موثرترین پدیده در توسعه دیپلماسی عمومی کشورها ایفای نقش کند. منطقه اکو یکی از غنی ترین مناطق جهان است که دارای ظرفیت ها، فرصت ها و زمینه های همکاری مناسب در زمینه های مختلف می باشد. نقاط مشترک و همگرایی کشورهای منطقه از قبیل اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی، مجاورت جغرافیایی، پیوندهای قومیتی و منافع اقتصادی بسیار بیشتر و جسورتر از نقاط تمایز و واگرایی میان آنهاست و این اشتراکات حوزه های همگرایی و همکاری کشورهای منطقه به ویژه همکاری در حوزه گردشگری موجب ارتقای امنیت، سلامت و محیط زیست می شود. معرفی پایتخت های بوم گردی پدیده ای موثر برای نزدیک شدن ملت های منطقه با پیشینه تاریخی مشترک است و همچنین به تقویت مبادلات اقتصادی کمک می کند. به گفته دبیرکل این سازمان، «منطقه اکو حدود 49 میلیارد دلار از گردشگری بین المللی درآمد داشته است که 2.7 درصد از درآمد گردشگری جهانی را تشکیل می دهد». و این سازمان با همکاری دولت های عضو توجه ویژه ای به گردشگری دارد تا از روند توسعه کلی منطقه حمایت کند و به دنبال تقویت گردشگری برای کمک به افزایش رفاه مردم این کشورها است. اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2023 انتخاب شده است که دلیل این انتخاب وجود هدایای کمیاب در انواع گردشگری، موقعیت ژئوپلیتیکی این استان به دلیل مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی با مردم آذری و همچنین میزبانی از هزاران گردشگر فرهنگی از ترکیه به عنوان دو کشور هدف اصلی. گردشگری خارجی اما استفاده بهینه از این فرصت بزرگ برای مقابله با تبلیغات منفی به عنوان مهمترین چالش کشور در حوزه گردشگری بین المللی، نیازمند نگاه ملی و اولویت بندی دیپلماسی گردشگری و همکاری بین نهادی دیپلماسی کشور با نهادهای فعال است. در زمینه گردشگری آنچه مسلم است گردشگری محور اصلی توسعه در اردبیل محسوب می شود و اثرات منفی اقتصادی در دوران رکود کرونا این را نشان می دهد. اردبیلی ها برای رویداد اردبیل 2023 حساب ویژه ای باز کرده اند. منبع: Heritage of Arya Tourism Diplomacy نویسنده: Slob

دیدگاهتان را بنویسید