دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی: افزایش قیمت بلیت هواپیما قانونی استبه گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، آزادسازی نرخ‌های صنعت هواپیمایی یکی از وظایف دولت است و شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون نرخ بلیت را 30 درصد افزایش دادند. مقصود اسدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در نشست خبری درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما در این کشور مدعی شد: شرکت‌ها کار غیرقانونی انجام نداده‌اند و ما طبق قانون عمل کردیم. اقدامات انجام شده برای جلوگیری از افزایش قیمت غیرقانونی است. مجلس پذیرفت که طبق قانون برنامه ششم توسعه، آزادسازی نرخ صنعت هوانوردی از وظایف دولت است و نباید از آن عدول کند. در نهایت شرکت ها بر اساس مصوبه شورای عالی هوانوردی مجبور به افزایش 30 درصدی قیمت شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از این نیز دادستان تهران دستور داده بود قیمت بلیت هواپیما به حالت قبل بازگردد.

دیدگاهتان را بنویسید