جواهر در میان مصریان چه جایگاهی داشت؟برای مصریان باستان، طلا بخشی از خدای مصر باستان Ra و نماد زندگی ابدی بود. به گزارش « سفر جهان »، مصریان باستان علاقه زیادی به زیور آلات شخصی داشتند و بیشتر آنها از انواع جواهرات استفاده می کردند. کیفیت جواهرات نشان دهنده موقعیت اجتماعی صاحب آن بود. جواهرات طلا طرفداران زیادی داشت. زیرا هم به عنوان یک جواهر ارزشمند شخصی و هم به عنوان نماد قدرت در میان خانواده های سلطنتی و اشراف جامعه رواج داشت. برای مصریان باستان، طلا مظهر بخشی از «را»، خدای مصر باستان و نماد زندگی ابدی بود. در طول 30 قرن تمدن مصر باستان، مردان و زنان از همه طبقات جامعه مصر به جواهرات علاقه مند بودند. بیشتر مصریان از جواهرات استفاده می کردند و تا آخر عمر با آن دفن می شدند. زیورآلاتی مانند گردنبند، انگشتر، دستبند و حرز با توجه به ثروت و موقعیت صاحب آن از مواد مختلفی ساخته می شد. مردم دوره «مصر پیش از سلسله» متوجه چکش خواری طلا و مقاومت آن در برابر لکه دار شدن شدند. این ویژگی ها در کنار درخشش طبیعی آن، آن را به یک ماده محبوب در جواهرات تبدیل کرده است که نشان دهنده جایگاه مهم صاحب آن است. محبوبیت جواهرات طلا در طول تاریخ طولانی مصر افزایش یافته است، همانطور که میزان خیره کننده جواهرات طلا در کاوش های باستان شناسی نشان می دهد. بیشتر طلای مورد استفاده در مصر باستان از منطقه “صحرای شرقی” به دست آمده است. ، منطقه کوهستانی بین نیل و دریای سرخ به دست آمد. بر اساس اسناد موجود، حداقل 1300 معدن فعال در دوران باستان وجود داشته و سازمان پیچیده تولید طلا و طلاسازی در کناره های رود نیل گسترده شده است. خراج و فتوحات خارجی نیز خزانه مصر باستان را پر از طلا کرد. اعتقاد بر این بود که “Nube” واقع در سودان امروزی منبع قابل توجهی از طلا است. «نوبه» نماد مصری طلا بوده و هیروگلیف آن به شکل طوقی طلایی که قسمت انتهایی آن از دو طرف آویزان است و هفت سیم به تصویر کشیده شده است. از قسمت وسط این یقه آویزان می شوند. در نوشته‌های سلسله اول بین سال‌های 2925 تا 2775 قبل از میلاد اشاره‌هایی به استفاده از طلا وجود دارد، اما مصریان دوره «مصر پیش از سلسله» بین سال‌های 4000 قبل از میلاد طلا تا سال 3001 قبل از میلاد (قبل از ایجاد زبان نوشتاری) استخراج می‌شد. ). اگرچه مصر از نظر طلا غنی بود، استخراج آن با توجه به ابزار اولیه مصریان باستان شاهکاری قابل توجه است. استخراج طلا و استفاده از آن در طول زمان به یک سیستم پیچیده تبدیل شد و مصریان باستان پایه های صنعت زرگری را فراهم کردند که هنوز هم وجود دارد. آنها در فلزکاری مدرن استفاده می شوند. در دوران «پادشاهی جدید»، مؤسسه عظیم معدن طلا تحت فرمان و انحصار سلطنت بود و توسط نیروی کار متشکل از جنایتکاران و بردگان اداره می شد. طلاسازان با کوبیدن طلای خام را به ورقه های طلا تبدیل می کردند و از روش های مختلفی برای ساخت محصولات مختلف استفاده می کردند. این روش ها یا در خود منطقه تکامل یافته و توسعه یافته اند و یا از فرهنگ های خارجی به عاریت گرفته شده اند. طلاسازان همچنین از سنگ های قیمتی و شیشه برای تزئین طلا و ایجاد زیور آلات مجلل تر استفاده می کردند. برای مصریان باستان، طلا مضمونی مذهبی داشت. زیرا آنها معتقد بودند که طلا یک فلز الهی و بخشی از خدای خورشید Ra است. در ابتدا استفاده از طلا مختص پادشاهان و سلطنت بود، اما به مرور زمان به کشیشان و اشراف نیز سرایت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید