توقف کاوش های باستان شناسی کرمان به دلیل کمبود اعتباربه دلیل کمبود اعتبار در سال 1401 کاوش های باستان شناسی در استان کرمان متوقف شد. بر اساس اعلام معاونت میراث فرهنگی کرمان، کاوش های باستان شناسی در این استان به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است. دستی استان کرمان با اشاره به توقف کاوش های باستان شناسی در این استان تصریح کرد: برای شروع فصل و دوره باستان شناسی به اعتبار نیاز داریم و امسال هیچ اعتباری برای کاوش محوطه های تاریخی و باستانی استان در نظر گرفته نشده است. ” از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور باید مبلغی برای ساماندهی منطقه جنب سندل جیرفت پرداخت شود که منتظر آن هستیم. به دلیل نبود آن، برنامه خاصی برای کاوش های جدید نداریم. معاون میراث فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: در سال های گذشته کاوش های مشترک خوبی بین یکی از دانشگاه های آلمان و دانشگاه جیرفت انجام شد اما امسال این همکاری ادامه پیدا نکرد. وی در عین حال تاکید کرد: در آینده نزدیک تحقیقات چینه شناسی با همکاری دفتر باستان شناسی دانشگاه جیرفت در یکی از محوطه های باستانی این منطقه انجام می شود. شفیعی با اشاره به از سرگیری ساخت موزه منطقه ای جیرفت خاطرنشان کرد: از اعتبارات سال گذشته حدود 80 میلیارد ریال برای ادامه ساخت این موزه اختصاص یافت و کار در حال انجام است. وی ادامه داد: همچنین برای تکمیل موزه جیرفت 60 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان قول تخصیص داده شده است که هنوز چیزی دریافت نکرده ایم. گفتنی است استان کرمان با هشت اثر ثبت جهانی بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی را در بین استان های کشور دارد.

دیدگاهتان را بنویسید