تمامی پروازهای خوزستان تا اطلاع ثانوی لغو شده استبر اساس اعلام شرکت فرودگاه ها، پروازهای استان خوزستان به دلیل دید ناکافی تا اطلاع ثانوی لغو شده است. شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد: پروازهای استان خوزستان شامل اهواز، آبادان، ماهشهر و دزفول به دلیل کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی لغو شد. از آنها درخواست می شود قبل از حرکت با شماره 199 تماس بگیرند تا از پروازهای خود مطلع شوند. بر اساس پیش بینی هواشناسی امروز بعدازظهر هوا مساعد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید