تعطیلی واحدهای اقامتی در صورت درخواست ادامه خواهد یافترئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی گفت: به دلیل اینکه فصل هتل‌ها نیست، فعالیت هتل‌هایی در مشهد که داوطلب تعطیلی بودند متوقف شد تا تامین انرژی پایدار تامین شود. با توجه به ادامه خنک شدن هوا در مشهد و استان تا 12 بهمن ماه، در صورت درخواست هتل ها این تعطیلی ها ادامه خواهد داشت. به گزارش «دنیای سفر»، محمود مادرشاهیان در گفت وگو با ایسنا در خصوص تعطیلی واحدهای اقامتی مشهد. وی تصریح کرد: نمی‌توانیم هتل‌ها را تعطیل کنیم و فقط هتل‌هایی که کمتر مهمان یا مسافر نداشتند، داوطلبانه اعلام تعطیلی کردند. وی افزود: البته هتل هایی که میهمان دارند و رزرو شده اند، تعطیل نخواهند شد زیرا این تعطیلی به زائران و اسکان آنها آسیب می رساند. مادر شاهیان تصریح کرد: هیچ هتلی را نمی توان در خراسان رضوی تعطیل کرد و این تنها در صورتی امکان پذیر است که صاحب هتل برای این تعطیلی داوطلب باشد. طی یک ماه گذشته به دلیل برودت هوا، نزدیک به 100 هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه درخواست تعطیلی و تعطیلی واحدهای خود برای کمک به مصرف انرژی کردند. و در دی ماه به دلیل سردی هوا از آن برای کاهش مصرف برق شهر استفاده کردند. در روزهای سرد مشهد حدود 50 واحد اقامتی از ژنراتورهای خود برای تولید برق استفاده کردند تا به پایداری شبکه انرژی کمک کنند. این مکان ها تعویض شده اند اما مبلغ آن 100 درصد نشده است. در همین راستا معاونت استانداری زیارت و جامعه هتلداران هر دو پیگیر تامین گازوئیل هتل ها هستند. اگر سوخت رسانی 100 درصد انجام شود، می توانیم بین 15 تا 20 درصد از هتل ها را به چرخه استفاده از سوخت جایگزین بازگردانیم. وی در خصوص تعداد هتل های متقاضی تعطیلی گفت: 30 هتل، 27 مهمانپذیر و 29 هتل آپارتمان متقاضی تعطیلی هستند. بازگشایی شده و هنوز هم بازگشایی نشده است. مادر شاهیان در خصوص اسکان رایگان مسافران در بقیه آذرماه تصریح کرد: با توجه به برودت هوا در دی ماه برخی از هتلداران هتل های خود را به مدت سه شب و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در اختیار مسافران قرار دادند. همکاری کامل داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید