تصرف غیرقانونی خانه تاریخی سوزنگرخانه تاریخی «سوزانگر» واقع در شهرستان دزفول نزدیک به 10 سال است که در تصرف غیرقانونی است. مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول از تصرف غیرقانونی خانه تاریخی «سوزنگر» در 10 سال گذشته خبر داد. فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی دزفول تصریح کرد: موضوع حذف تملک خانه تاریخی سوزنگر بارها از سوی اداره میراث فرهنگی دزفول و اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و حتی وزارت میراث فرهنگی پیگیری شد. اما موفق به رفع تصرف این خانه تاریخی نشدند. وی ادامه داد: دستور اولیه تخلیه این بنای تاریخی صادر شده است و به محض صدور دستور نهایی نسبت به تخلیه آن اقدام خواهیم کرد. به عنوان مرکز آموزش صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر میراث فرهنگی دزفول خاطرنشان کرد: در 10 سال گذشته به منظور حفاظت و نگهداری این بنای تاریخی به صورت موقت در اختیار فردی قرار گرفت و این فرد از ابتدای اقامت در این خانه بوده است. آنجا تنها زندگی می کرد. قدمت خانه سوزنگر به دوره قاجاریه می رسد و در دزفول و در محله قلعه واقع شده است. این اثر در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۶۰۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید