تخریب محله های تاریخی قزوین با کلمه کلیدی بافت فرسودهشهر قزوین با وجود محله های تاریخی فراوان، به دلیل رویکرد توسعه شهری همواره با خطر تخریب بافت تاریخی مواجه بوده است. اما موج تخریبی که در محله های قدیمی قزوین شکل گرفته، آرام آرام بافت تاریخی این شهر را از بین می برد. از سوی دیگر، مرتفع بودن بناها در برخی محله های قدیمی این شهر به منظره این محله های تاریخی و بافت پویای آنها آسیب وارد کرده است. وقوع تخریب در محله های تاریخی قزوین مانند بلاغی، انصاری شرقی، پانهریس و مغلوک موضوع جدیدی نیست و اکنون دوستداران میراث فرهنگی به آسیب نگاه می کنند. توسعه شهری محله های قدیمی به عنوان بخشی از میراث شوم مدرنیته پذیرفته شده است. اگرچه شورای عالی شهرسازی و معماری به صراحت در مورد ملاحظات ساماندهی بافت های تاریخی و نحوه برخورد با این بافت ها صحبت کرده است، اما به نظر می رسد شهرداری و سایر نهادهای متولی اراده قاطع برای حفظ و حراست از بافت تاریخی دارند. بافت قزوین. نتیجه این نگاه در درازمدت، تخریب کامل بافت تاریخی شهری است که روزگاری پایتخت صفویان به شمار می رفت و گذشته ای درخشان دارد. این دیدگاه که توسعه شهری عامل تخریب بافت تاریخی است. وقتی صحبت از لزوم حفظ و احیای بافت تاریخی و پرهیز از ساخت و ساز در این بافت می شود به سرعت به سمت شهرداری می چرخد. در خصوص بافت تاریخی قزوین نیز این موضوع مطرح است و وقوع تخریب و ساخت و ساز در بافت تاریخی قزوین همواره انتقاداتی را متوجه مسئولان شهرداری و مدیران شهری قزوین کرده است. سعید زارع پور دبیر انجمن فرهنگیان قزوین در پاسخ به این سوال که کم توجهی شهرداری به مکان یابی محله های تاریخی قزوین تا چه اندازه بر فرسودگی و تخریب بافت تاریخی این شهر تاثیر گذاشته است؟ در مرحله اول به دلیل روند شهرسازی، هویت، اصالت و ظاهر محله های قدیمی از بین رفت. وی ضمن اشاره به ساخت آپارتمان در برخی محله های تاریخی قزوین ادامه داد: همانطور که اشاره کردید برای یک سری محله های تاریخی مجوز انبوه سازی و آپارتمان سازی صادر شد. آنها دستکاری شدند و تغییر کردند. همچنین برخی از محله ها به طور کامل تخریب شد. این فعال میراث فرهنگی ضمن اشاره به تخریب محله دباغان قزوین گفت: محله دباغان را برای طرح توسعه امامزاده حسین به کلی از دست دادیم. در نهایت این طرح اجرا نشد و تنها عده ای از اهالی این محله از محل خود آواره شدند و این طرح به سرانجام نرسید. در حال حاضر تنها خرابه ای در کنار امامزاده حسین باقی مانده است. قسمتی از خرابه های به جا مانده به پارکینگ و قسمتی دیگر به فضای سبز تبدیل شده است. تحلیل نادرست در خصوص مواجهه با بافت تاریخی یکی از بهانه هایی که همواره برای توجیه تخریب بافت تاریخی مطرح می شود، فرسودگی بافت تاریخی و خطرات آن است. برای شهروندان است. زارع پور ضمن اشاره به تحلیل نادرست برخی از این نگاه ها به شهرسازی، گفت: برخی بر بافت تاریخی تاکید دارند که این بافت فرسوده است. به نظر من استفاده از کلمه کلیدی «بافت فرسوده» در جمله دستور تخریب و تغییر است. وی افزود: در قزوین هم بافت فرسوده وجود دارد؛ یعنی پارچه هایی هستند که در دهه 1340 و 1350 کاملا غیر اصولی ساخته می شدند و از بافت های فرسوده محسوب می شوند، در این محله ها خطر آتش سوزی یا زلزله وجود دارد. و حادثه خیز هستند.این فعال میراث فرهنگی قزوین ادامه داد: از سوی دیگر بافت تاریخی نیز در قزوین وجود دارد که ممکن است فرسوده باشد اما باید با تکیه بر جنبه های تاریخی آن را احیا و مرمت کرد. یعنی نباید بگوییم به خاطر این بافت تاریخی فرسوده باید کوچه 6 متری را به کوچه 12 متری تبدیل کرد یا خانه یک یا دو طبقه را خراب کرد و تبدیل به چهارخانه کرد. وی در گفتگو با خبرنگار کجارو گفت: این شیوه برخورد با بافت تاریخی کاملا اشتباه است و باعث دور شدن مردم یک منطقه تاریخی و اصیل از آن محله می شود و طبیعتا به جای این ساکنان قدیمی کسانی هستند که زمین بخرید و i وارد کنید به بافت تاریخی که فقط به دنبال سود و منفعت هستند، به اصطلاح کار ساخت و فروش را انجام می دهند. دبیر انجمن فرهنگیان قزوین در پایان تاکید کرد که مدیریت شهری نباید بافت تاریخی را تخریب کند. فرض کنید بیان کرد: ما همیشه از مدیریت شهری انتقاد کرده ایم و خواسته ایم که بافت تاریخی به عنوان بافت فرسوده تلقی نشود. در واقع اگر در بافت تاریخی فرسودگی وجود داشته باشد، این فرسودگی باید بازسازی شود و به طور کامل از بین نرود. با توجه به سابقه تخریب و ساخت و ساز در بافت قدیمی شهر قزوین، انتظار می رود مسئولان مدیریت شهری ضمن درک اهمیت تاریخ و هویت شهر قزوین، در صدد ارائه و استفاده از برنامه مدون برای حفظ بافت تاریخی باشند. از این شهر فراموش نکنیم که قزوین با بهره مندی از آثار تاریخی متعدد یکی از توریستی ترین شهرهای کشور است. بر این اساس در صورت احیای مناسب بافت تاریخی قزوین و تبدیل خانه های متروکه این بافت به مراکز بوم گردی و گردشگری می توان امیدوار بود که ورود گردشگران به این شهر افزایش یابد. به نظر شما شهرداری و سایر نهادهای ذیربط برای احیای بافت تاریخی شهر قزوین چه اقداماتی باید انجام دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید