بهار گل سرخ


چشمه رزن یا چشمه نظرگاه خورونده اثری طبیعی در جنوب غربی روستای خورونده در بخش سردرود شهرستان روزن است. این چشمه در دامنه کوه نظرگاه است و بر اساس استعلام آب منطقه ای شهرستان هیچ گونه آبزی و گیاهی از آن گزارش نشده است. همچنین بر اساس ساختار صخره ای محیط اطراف چشمه نظرگاه دارای پوشش گیاهی استپی ضعیف بوده و در سمت بالای کوه نوعی مرتع خار و گون وجود دارد. پرونده ثبت چشمه آبگرم روزن به دلیل ارزش و شاخص های طبیعی آن در جلسه 16 آبان ماه سال 1401 در شورای عالی ثبت وزارت میراث فرهنگی کشور و پس از ارائه مدارک لازم واجد شرایط تشخیص داده شد. جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی ایران و مراحل اداری آن در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید