برف و باران سقف بازار قیصریه اصفهان را فرو ریخت!بارش باران و تجمع آب در پشت بام بازار قیصریه اصفهان باعث ریزش بخشی از این بازار شد. از آنجایی که قسمت زیادی از سقف این بازار فرسوده است هفته گذشته بارش شدید برف و باران باعث ریزش سقف این بازار سنتی شد. همچنین در بیشتر مناطق اطراف احتمال ریزش وجود دارد. در سال های اخیر بیشتر سقف و دیوار مغازه ها فرو ریخته و تنها ویرانه هایی از این میراث ماندگار باقی مانده است. در اطراف این مکان های تخریب شده مغازه های دیگری در حال فعالیت هستند و جمع آوری آب در اثر بارش باران و برف باعث فرونشست و رطوبت دیوارها باعث تخریب می شود. به دستور شاه عباس اول بین سالهای 1011 تا 1029 ساخته شده است. بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده است که طبقه فوقانی آن به امور اداری و تجاری اختصاص داشته و طبقه پایین مغازه های اصناف مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده است. از این بازار بزرگ و مجلل، بازارهای دیگری منشعب شدند و برخی از آنها همچنان فعال و اختصاص به مشاغل مختلف دارند.

دیدگاهتان را بنویسید