بررسی و بازنگری قوانین وزارت میراث آغاز شدمدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آغاز فعالیت شورای بررسی و بازنگری قوانین این وزارتخانه با هدف به روز رسانی قوانین موجود خبر داد. محمد کریمی همزمان با هفته مجلس بر تعامل نمایندگان با این وزارتخانه در حوزه های نظارتی و تقنینی تاکید کرد و افزود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، کار مجلس در حوزه قانون گذاری است. ریل گذاری برای دستگاه های اجرایی که از این ظرفیت مجلس برای تدوین یا بازنگری قوانین استفاده می کنیم. وی افزود: در این راستا دستورالعمل شورای بازنگری و بازنگری قوانین وزارت میراث فرهنگی تدوین و به سایر معاونت ها و واحدهای تابعه این وزارتخانه ابلاغ می شود. ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس، اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و برخی نهادهای مرتبط. مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: بخش مهمی از چابکی و کارآمدی دستگاه های اجرایی در گرو وجود دولت است. به روز بودن، تسهیل و رفع موانع است که این موضوع را در چارچوب بازنگری و بازنگری قوانین پیگیری خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید