بازدید رایگان آتش نشانان از موزه های تهران در سالگرد پلاسکودر 9 دی ماه 1401 بازدید از موزه های تهران برای آتش نشانان رایگان است. بر اساس اعلام مدیرکل موزه ها، بازدید از موزه ها و کاخ های تهران برای آتش نشانان و خانواده هایشان در روز جمعه 9 دی ماه 1401 رایگان است مرتضی ادیب زاده گفت: بنا به درخواست مدیرعامل سازمان آتش نشانی و ایمنی. خدمات شهرداری تهران و با تایید معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، به مناسبت ششمین سالگرد شهدای گرانقدر ساختمان پلاسکو، بازدید از موزه های تهران برای آتش نشانان و خانواده هایشان رایگان است. در 9 دی ماه 1401 مدیرکل موزه ها افزود: کارکنان آتش نشانی تهران همراه خانواده شما می توانند با ارائه کارت شناسایی به صورت رایگان از موزه ها و کاخ های تهران بازدید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید