ایران منتظر رای یونسکو است پرونده 6 اثر باز شدمعاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از بررسی 6 مورد در هفدهمین نشست کمیته بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو خبر داد. علی دارابی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی از بررسی 6 مورد در هفدهمین نشست کمیته بین المللی حفاظت از میراث ناملموس یونسکو خبر داد و گفت: هفدهمین نشست کمیته بین المللی حفاظت از آثار ناملموس یونسکو برگزار شد. میراث فرهنگی در شهر رباط مراکش از 6 تا 12 دسامبر 1401 برگزار می شود. این نشست با شش مورد “هنر سوزن دوزی ترکمن”، “هنر عود سازی و نوازندگی”، “پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی”. “، “یلدا / چله”، “جشن مهرگان” و “مهارت سنتی ساخت و نواختن رباب” از کشورمان. برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ارزیابی خواهد شد. معاون میراث فرهنگی کشور افزود: با توجه به محدودیت های ایجاد شده از سوی یونسکو برای ارسال پرونده، هر کشور عضو هر 2 سال یکبار تنها یک سهمیه ملی برای ثبت جهانی دارد که سهمیه کشورمان است. سال گذشته به پرونده هنر خوشنویسی واگذار شد. سرپرست وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال سهمیه نداشتیم، تهیه و تدوین 6 پرونده به صورت مشترک با تعدادی از کشورها به منظور استفاده از سهمیه آنها در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که حداقل سه مورد شرایط مطلوب تری دارند. دارابی تصریح کرد: تاکنون 17 عنصر از میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید