اعتراض وزارت گردشگری به افزایش قیمت بلیت هواپیمادر حالی که طرح «تحریک تقاضا برای سفر» در جریان بود، قیمت بلیت هواپیما به یکباره 30 درصد افزایش یافت که اعتراض متولی گردشگری را برانگیخت. افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما همزمان با اجرای طرح «تحریک تقاضای سفر»، اعتراض متولی اصلی آن موجب رونق گردشگری و سفر در کشور شد. مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی در این خصوص گفت: این تصمیم بدون دریافت نظر وزارت گردشگری و بدون در نظر گرفتن شرایط سفر در کشور اتخاذ شده است. مصطفی فاطمی در اعتراض به افزایش 30 درصدی بلیت هواپیما دقیقاً همزمان با اجرای طرح «تحریک تقاضای سفر» از سوی معاونت گردشگری رئیس جمهور با طرح این سوال که چرا وزارت کشور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شورای عالی هواپیمایی کشوری عضویت ندارد؟ وی بیان کرد: در شورای عالی هواپیمایی کشوری، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه عضویت دارند اما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که متولی اصلی سفر است. و گردشگری در کل کشور، عضو این شورا نیست! عدم عضویت ما باعث شده است که چنین سیاست هایی بدون دریافت نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن نیاز به سفر در کشور اعمال شود. مدیرکل گردشگری داخلی تاکید کرد: سیاست گردشگری بدون در نظر گرفتن شاخص ها و شرایط حمل و نقل به ویژه هواپیما امکان پذیر نیست و قابل اجرا نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شورای عالی هواپیمایی کشوری یک نقص است، افزود: گردشگری در وضعیت فعلی و پس از رکودهای طولانی مدت نیازمند تحریک تقاضا است در حالی که رشد ناگهانی 30 درصدی دارد. در قیمت بلیط هواپیما در کنار اجرای طرح تحریک تقاضا نه تنها در اجرای این طرح و مدیریت سفر اختلال ایجاد می کند، بلکه تقاضای سفر را کاهش می دهد. فاطمی یادآور شد: همسان سازی صندلی ها و تخت ها یکی از پنج راهکار اصلی توسعه گردشگری در دنیاست اما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. ما باید در کشور خود استراتژی اجرا کنیم، زیرا در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد. مدیرکل گردشگری تصریح کرد: ساده ترین راه این است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عضویت شورای عالی هواپیمایی کشور درآید و نماینده آگاه این اداره نیز حضور داشته باشد. ، به نظرات خود در تصمیم گیری ها و سیاست های مربوط به قیمت گذاری بلیط هواپیما توجه شود. با این رویه نمی توان یک روز قیمت بلیت ها را دو برابر کرد و روز بعد قیمت ها را به طور ناگهانی 30 درصد افزایش داد. چگونه می توان تقاضا برای سفر ایجاد کرد؟ فاطمی در عین حال یادآور شد: وزارت راه و به طور مشخص سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مفاد سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران موظف است «سیاست های حمایتی در حوزه هوایی را تنظیم کند. قیمت گذاری حمل و نقل برای توسعه مقاصد گردشگری» در حالی است که با این گونه تصمیمات خلاف این سند و دستورات صادر شده برخورد شده است. شرکت های هواپیمایی هفته گذشته با افزایش قیمت بلیط هواپیما بار دیگر بازار سفرهای هوایی را ملتهب کردند. از این رو، دادستان تهران به شرکت های هواپیمایی دستور داد تا در اسرع وقت قیمت های تعیین شده بلیت هواپیما را تا قبل از دی ماه سال جاری به کشور بازگردانند. پس از آن دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران گفت: شرکت های هواپیمایی بر اساس قانون قیمت بلیت را 30 درصد افزایش دادند.

دیدگاهتان را بنویسید