اصول کلی «طرح تأسیس سازمان اقامتی کشور» تصویب شدنمایندگان شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان اقامتی کشور به منظور ساماندهی مهاجرین را تصویب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه روز یکشنبه (31 آبان) شورای اسلامی شهر، ادامه بررسی گزارش کمیسیون و شوراهای داخلی کشور در خصوص طرح تشکیل سازمان اقامتی کشوری که با سازمان اقامتی ادغام شده است. لایحه تشکیل سازمان مهاجرین اتباع خارجی در دستور کار قرار دارد. و با 141 رای موافق نمایندگان مجلس در مقابل 91 رای مخالف کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت. سید علی ادیانی به عنوان نماینده دولت پیش از رای گیری گفت: دولت با اصل ساماندهی مهاجرین موافق است به همین دلیل دولت لایحه ای در این باره به مجلس ارسال کرد تا موضوع اتباع خارجی و مهاجران ساماندهی شود. ” وی افزود: برخی از نمایندگان طرحی مشابه این لایحه ارائه کردند در حالی که این لایحه جلوتر از طرح است. با وجود توافق دولت با این سازمان، مشکلات و ضعف های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح 15 قانون دائمی کشور در این طرح است. نماینده دولت یادآور شد: به عنوان مثال اگر تبصره 3 ماده 24 و مفاد ماده 25 این طرح را مشاهده کنید متوجه ایرادات طرح خواهید شد. در صورتی که این طرح برای رفع ایرادات به کمیسیون برنگردد با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون جدول ششم مغایرت دارد. ادیانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در ماده 25 موضوع اقامتگاه خاص یا اقامت دائم که مربوط به حقوق فردی است که تابعیت ایرانی را پذیرفته است، اشکالات دیگری در این طرح وجود دارد که بهتر است به آن ارجاع داده شود. به کمیسیون و اصلاح جزئیات آن. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت: بیش از 5 میلیون مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد مهاجران در 73 کشور کمتر از 5 میلیون نفر است. اما این مهاجران از یارانه های پنهان استفاده می کنند و فرصت های شغلی زیادی به دست آورده اند و فرهنگ اصیل کشور را تحت تاثیر قرار داده اند. وی افزود: دولت لایحه ای برای تشکیل سازمان ملی هجرت ارائه کرد و با طرح مجلس برای ساماندهی این اتباع ادغام شد. در این طرح – لایحه در مورد ساماندهی اقامت است و ما تابعیت نمی دهیم. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: امروزه در دنیا بحث مهاجرت موضوع اصلی بحث است و کشورها برای مسائل اقتصادی مهاجر می گیرند. اما مهاجرت بدون خروج در کشور ما ضروری است. بر این اساس امروز کلیات طرح را به رای می گذاریم و جزئیات در کمیسیون بررسی می شود. جوکار خاطرنشان کرد: از همه دستگاه ها می خواهیم در این مورد نظر خود را اعلام کنند تا به صورت جزئی بررسی شود. منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید