ادامه کاوش در منطقه 74 سد چمشیرچشم انداز محیطی، فرم معماری فضاها و سبک شناختی بسیار ساده در محدوده سدهای 74 چم شیر، احتمال تعلق این مجموعه به گروه های عشایری را تقویت می کرد. چمشیر تعلق مجموعه را به گروه های عشایری و عشایری تقویت می کند. سعید سترنژاد رئیس هیئت باستان شناسی گفت: سایت 74 یکی از محوطه های کاوش شده در حوضه آبریز سد «چمشیر» محسوب می شود. این محوطه در ارتفاعی طبیعی با مصالح بوم ایجاد شده است که شواهدی از فضاهای معماری در کاوش های باستان شناسی به دست آمد. وی بیان کرد: این فضاهای معماری دارای پلانی مستطیل شکل بوده و با مصالح قلوه سنگ و ملات گل ایجاد شده و روی سطح دیوارها به منظور استحکام بخشیدن به آن ها پوشش داده شده است. گچ و آهک کاری شده است، تصریح کرد: نتایج کاوش باستان شناسی مشخص کرد که این مجموعه از هشت فضای معماری و یک راهرو اصلی تشکیل شده و سقف فضاها فاقد پوشش است. آنها به عمد ورودی ها را با آوار مسدود کرده اند. رئیس هیئت باستان شناسی افزود: پلان و سبک بسیار ساده معماری فضاها و از سوی دیگر منظر محیطی تعلق مجموعه را به گروه های عشایری و عشایری تقویت می کند و به نظر می رسد این مجموعه در قرون وسطی اسلامی استفاده از این گروه های جمعیتی قرار گرفته و سپس رها شده است. این باستان شناس در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات مربوط به این منطقه در کنار سایر مناطق کاوش شده در این منطقه می تواند سهم بسزایی در ترسیم الگوهای سکونتگاه های عشایری منطقه داشته باشد. در عین حال نمونه ای از الگوی آزمون باستان شناسی گذشته به شمار می رود و می تواند در تحلیل سکونتگاه های جوامع عشایری و عشایری منطقه و سایر مناطق ایران در دوره های فرهنگی مختلف بسیار کمک کننده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید