ادامه حرکت قطارهای مسافربری با وجود سردی هوابه گفته شرکت راه آهن، تمامی قطارهای مسافربری با وجود سردی هوا به حرکت خود ادامه می دهند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد با وجود سرمای شدید در سراسر کشور، تمامی قطارهای مسافربری طبق برنامه در حال جابجایی مسافران هستند. انجام شده است: با تلاش همکاران راه آهن در سراسر شبکه ریلی تنها یک قطار مسافربری جابجا شده و سایر قطارها طبق برنامه در حال اعزام هستند و در 24 ساعت گذشته 230 قطار مسافری بیش از 80 هزار نفر را جابجا کرده اند. در شبکه حمل و نقل ریلی است. بر اساس این اطلاعیه قطار قم – مشهد به دلیل نقص فنی ناشی از سرمای شدید هوا با تاخیر مواجه شد. این قطار نیز به مقصد رسیده و 100 درصد بهای بلیت به عنوان غرامت تاخیر به مسافران عودت داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید