ادامه برقراری پرواز از ایران به اروپااگرچه پروازهای ایران به اروپا همچنان ادامه دارد، اما هواپیماهای ایرانی تنها در یکی از فرودگاه های این قاره می توانند سوخت گیری کنند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از برقراری پروازهای ایران به اروپا خبر داد و یادآور شد: سوخت هواپیماهای ایرانی در اروپا تنها در یک فرودگاه تحویل داده می شود. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: هیچ محدودیتی برای پروازهای ایران به اروپا وجود ندارد. سامانی با یادآوری اینکه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به اروپا پرواز دارد، افزود: متاسفانه سوخت به هواپیماهای ایرانی در اروپا تحویل داده نمی شود. فقط در ایتالیا، در یک فرودگاه کوچک، چون سوخت گیری آن ربطی به آمریکایی ها ندارد، هواپیماهای ایرانی می توانند سوخت گیری کنند. وی با اشاره به اینکه 10 فروند هواپیمای باری در ناوگان هوایی کشور داریم، افزود: تعدادی هواپیما وارد کشور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید