آیا گردشگری به سبد اقتصادی ایران کمک می کند؟تهیه و انتشار اکانت ماهواره گردشگری نشان دهنده سهم این صنعت در اقتصاد ایران و رفع ابهام گردشگری است. به گزارش «دنیای سفر» در ایران، آمار ملی در حوزه اقتصاد گردشگری وجود ندارد و این موضوع فضای این صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد. پنهان کرده است تهیه و انتشار اکانت ماهواره گردشگری نشان دهنده سهم این صنعت در اقتصاد ایران و رفع ابهام از محیط گردشگری است. این اکانت از سال 2000 در دنیا معرفی شد اما با وجود اینکه افراد زیادی به دنبال تهیه این اکانت بودند اما در ایران تهیه نشده است. گفته شده که این حساب تا پایان سال 1401 برای اولین بار در ایران منتشر می شود. حساب ماهواره گردشگری فعالیت های مربوط به گردشگری را در قالب 10 جدول شماره 12 برشمرده و ارزش افزوده ای برای آن در نظر گرفته است. این ارزش افزوده در این صنعت میزان اشتغال را بررسی می کند. این حساب تا زمانی معتبر است که تغییرات ساختاری در کشور ایجاد شود یا سرمایه گذاری کلان در این زمینه صورت گیرد و به سیاست های کلان و برنامه های خرد کشور جهت دهد. جواد براتی، عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در گفت وگو با ایسنا. وی گفت: پیش بینی می کنم سهم گردشگری در اقتصاد ایران از نظر اشتغال، سرمایه گذاری و مصرف بیشتر از حد انتظار باشد. طبق آمارهای قبلی سهم گردشگری در اقتصاد ایران بین 0.5 تا 1 است که این آمار واقعی نیست زیرا تنها بر اساس ارزش افزوده هتل ها و رستوران ها تهیه شده است. وی ادامه داد: از آنجایی که این حساب ۱۲ فعالیت را بررسی می کند، سهم صنعت گردشگری در اقتصاد باید بسیار بیشتر از اینها باشد که به نفع کل صنعت است. گردشگری است و وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قدرت بیشتری برای دریافت بودجه خواهند داشت. حساب ماهواره گردشگری در سرمایه گذاری خارجی موثر است. عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانیقی گفت: حساب ماهواره گردشگری در سرمایه گذاری خارجی موثر خواهد بود. سرمایه گذاران در زمینه کاری خود بسیار باهوش هستند و قبل از سرمایه گذاری تحقیقات و داده های زیادی را جمع آوری می کنند و همچنین وضعیت رقبا و محیط سرمایه گذاری را می سنجند. وی گفت: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران قابل توجه نیست. فضای گردشگری در ایران مبهم است زیرا آماری از آن وجود ندارد و میزان سرمایه گذاری ها مشخص نیست. با روشن شدن شرایط، اعتماد سرمایه گذاران افزایش می یابد. حساب ماهواره ای گردشگری راهی برای تحلیل تغییرات این صنعت است. وی در خصوص استفاده از اکانت ماهواره در پیش بینی وضعیت گردشگری گفت: تاثیر یک آیتم در شرایط عادی قابل اندازه گیری است. به عنوان مثال بررسی کنیم با افزایش سرمایه گذاری خارجی چقدر درآمد ایجاد می شود یا افزایش پروازها چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت. به این ترتیب می توان از این حساب برای برنامه ریزی استفاده کرد. وی افزود: در شرایطی مانند اپیدمی کرونا نمی توان با حساب ماهواره گردشگری که فقط آمار سال 1400 دارد به نتیجه رسید و در صورتی می توان به نتیجه رسید که آمار دقیق مربوط به سال هایی باشد که گردشگری در شرایط عادی نیز موجود است و با مقایسه 2 دسته آمار می توان تغییر شرایط، رشد و آسیب کسب و کارها را اندازه گیری کرد. محاسبات ماهواره ای نشان می دهد صنعت گردشگری به کدام بخش بیشتر وابسته است دربراتی تصریح کرد: حساب ماهواره گردشگری نشان می دهد صنعت گردشگری به کدام بخش بیشتر وابسته است. اگر گردشگران کاهش پیدا کنند کدام بخش بیشترین آسیب را متحمل می شود و تعطیلی و محدودیت در کدام بخش به کل صنعت گردشگری آسیب وارد می کند. به عنوان مثال در ایران حدود 80 درصد سفرها با خودرو شخصی انجام می شود. در دوران کرونا که این بخش با محدودیت مواجه بود، تعداد زیادی از مسافران کنار گذاشته شدند. وی گفت: حساب ماهواره گردشگری نیاز به رهبری دارد و فرد یا تیمی که این مسیر را هدایت می کند باید به صورت علمی و تجربی در حوزه اقتصاد گردشگری تخصص داشته باشد. در ایران تعداد انگشت شماری در این زمینه فعال هستند. در کل کشور گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی تنها گروه تخصصی در این زمینه است. پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ظرفیت مشارکت در تیم راهبری تهیه اکانت ماهواره گردشگری را دارد. یکی از اعضای پژوهشکده جهاد دانشگاهی تصریح کرد: برای استفاده کاربردی از حساب ماهواره گردشگری باید داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا فرد می تواند داده هایی را که در پژوهشکده وجود دارد تجزیه و تحلیل کند که بنا به سفارش هر سازمان و موسسه دولتی یا خصوصی می تواند نتایج علمی تهیه کند.

دیدگاهتان را بنویسید